Sunday, 18 December 2016

Kerala PSC UPSA Solved Paper 171-2016 - Part 1

1.       'ഡയറ്റ്' - ഏതു രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റാണ്?
a. തുർക്കി
b. ജപ്പാൻ
c. ചൈന
d. പോളണ്ട്
Answer: b
2.       ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി :
a. ഭാരതപ്പുഴ
b. മുതിരപ്പുഴ
c. പെരിയാർ
d. ചാലക്കുടിപ്പുഴ
Answer: d
3.       ഹാരഡ് - ഡോമർ മോഡൽ അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി:
a. ഒന്ന്
b. രണ്ട്
c. അഞ്ച്
d. ആറ്
Answer: a
4.       'മിസൈൽമാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ:
a. സി.വി.രാമൻ
b. രാജാ രാമണ്ണ
c. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാം
d. ഹോമി ജെ. ഭാഭ
Answer: c
5.       താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് റോമാ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a. ഡാന്യൂബ്
b. വോൾഗ
c. ടൈബർ
d. ടൈഗ്രീസ്
Answer: c
6.       പട്ടണം ഉത്ഖനനം നടക്കുന്ന ജില്ല:
a. എറണാകുളം
b. വയനാട്
c. ഇടുക്കി
d. മലപ്പുറം
Answer: a
7.       സിമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭാഗം:
a. വൻകര
b. കടൽത്തറ
c. മാന്റിൽ
d. കാമ്പ്
Answer: b
8.       ആനന്ദ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ?
a. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
b. വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
c. ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
d. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
Answer: d
9.       ഏതിനു പകരമുള്ള പുതിയ സംവിധാനമാണ് 2015ൽ നിലവിൽ വന്ന നീതി ആയോഗ് ?
a. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ
b. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ
c. വിവരാവാശ കമ്മീഷൻ
d. ഇതൊന്നുമല്ല
Answer: a
10.    'സ്വദേശാഭിമാനി' പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആര്?
a. സി.പി. ഗോവിന്ദപിളള
b. കെ. രാമകൃഷ്ണ പിള്ള
c. വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി
d. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ
Answer: c

11.    അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സ്:
a. ഫ്ലിന്റ് ഗ്ലാസ്സ്
b. ക്രൂക്സ് ഗ്ലാസ്സ്
c. സെറാമിക് ഗ്ലാസ്സ്
d. സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ്സ്
Answer: b
12.    കാന്തശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ്:
a. വെബ്ബർ
b. ഫാരഡ്
c. കാന്റല
d. പാസ്കൽ
Answer: a
13.    വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ:
a. കോൺകേവ്
b. സമതല ദർപ്പണം
c. ബൈഫോക്കൽ
d. കോൺവെക്സ്
Answer: d
14.    ഒരു ചാലകത്തിന്റെ നീളം കൂടുന്തോറും അതിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി:
a. കൂടുന്നു
b. കുറയുന്നു
c. മാറ്റമില്ല
d. കൂടുന്നു പിന്നെ കുറയുന്നു
Answer: c
15.    ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലിപ്പം അളക്കുന്നത്:
a. ന്യൂട്ടൺ
b. ആങ്സ്ട്രം
c. ടെസ് ല
d. ഫെർമി
Answer: d
16.    ക്ലോർ ആൽക്കലി പ്രവർത്തനം താഴെ പറയുന്ന ഏത് രാസവസ്തുവിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
b. സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
c. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
d. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
Answer: c
17.    ആങ്സ്ട്രം മെഷർ എന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a. ദ്രാവകത്തിന്റെ അളവ്
b. കപ്പലിന്റെ വേഗത
c. കേബിളുകളുടെ നീളം
d. അന്തരീക്ഷ താപനില
Answer: b
18.    താഴെ പറയുന്നവയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ളത് ഏത്?
a. ആൽഫാ കണം
b. ബീറ്റാ കണം
c. ന്യൂട്രോൺ
d. ഗാമാ വികിരണം
Answer: a
19.    പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത്:
a. ഐൻസ്റ്റീൻ
b. ന്യൂട്ടൺ
c. മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
d. റോമർ
Answer: d
20.    നീല പ്രകാശവും പച്ച പ്രകാശവും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം:
a. മജന്ത
b. സയൻ
c. മഞ്ഞ
d. ഓറഞ്ച്
Answer: b

Pages   2   3   4   5 

0 comments:

Post a Comment